You are here: Start

Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy świętych

Msza święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych najbliższych. Msza święta może...

Przeczytaj więcej...

.Nowy porządek Mszy św. w niedzielę.

Nowy porządek Mszy św. w niedzielę

Od 1 września 2013 r. w naszej kaplicy wprowadzamy dodatkową Mszę św. w niedzielę o godzinie 19:00. Msze święte niedzielne będą więc sprawowane według następującego porządku: 9:30 11:00 16:00 19:00...

Przeczytaj więcej...

.Cegiełki na budowę Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w Gdańsku.

Cegiełki na budowę Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

        Wszystkie prace wykonujemy z materiałów i funduszy, które otrzymujemy od ofiarodawców. Nawet najdrobniejszy dar jest cegiełką w budowaniu tego domu Bożego. Zachęcam wszystkich do włączenia się w to wielkie, historyczne dzieło budowy Sanktuarium Jana Pawła II w...

Przeczytaj więcej...

Koncert Wielkanocny w hołdzie Janowi Pawłowi II

Drukuj PDF

 

Zapraszamy na Koncert wielkanocny w hołdzie Janowi Pawłowi II, przygotowany przez Scholę Lux Cordis z orkiestrą kameralną pod dyrekcją Krzysztofa Żygowskiego.

Koncert odbędzie się 26.04.2014 o godzinie 19.00 w parafii św. Brata Alberta w Gdańsku - Przymorzu.
 
Serdecznie zapraszamy.

Darowizna na rzecz budowy naszej Świątyni

Drukuj PDF

Osoby i firmy, które chciałyby wesprzeć materialnie budowę naszej Świątyni, mogą przekazać pieniądze bezpośrednio na konto bankowe Parafii. 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. Jana Pawła II w Gdańsku

ul. Jana Michonia 2, 80-180 Gdańsk 

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

85 8335 0003 0400 1725 2000 0010

 

Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym.

W myśl art. 26 ust. 1 pkt 9b, ust. 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) -  od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości nie przekraczającej:

  • 6% rocznego dochodu  w przypadku osób fizycznych oraz
  • 10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm) na mocy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Rekolekcje Wielkopostne

Drukuj PDF

R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E

W  P A R A F I I   P. W.  J A N A   P A W Ł A I I  W  G D A Ń S K U

 

   ( 23– 26. 03. 2014r.)

 

 DLA  DZIECI i DOROSŁYCH

 

III Niedziela Wielkiego Postu 23.03.2014r.

  9.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

11.00 – Msza św. z nauka rekolekcyjną dla dzieci

16.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Więcej…

Copyright © Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach 2014

Autor: Przemek Kurkowski dla Archidiecezji Gdanskiej.